BULLETIN OF STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության

գիտագործնական ամսագիր

Նպատակը և շրջանակ

Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության /ԲՍԴԾՎ/ գիտագործնական պարբերականը գրախոսվող, բաց հասանելիությամբ բժշկական ամսագիր է, որի նպատակն է հրատարակել գիտական հոդվածներ, որոնք նկարագրում են կլինիկական հետազոտությունները և գիտական ուսումնասիրությունները, և կլինիկական դեպքերի շարքեր՝ կապված բերանի խոռոչի և դիմածնոտային շրջանի պաթոլոգիայի, էթիոլոգիայի, ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման հետ:

Ամսագիրը ընդգրկված է ՀՀ բարձրագույն ատեստավորման հանձնաժողովի գիտական պարբերականների ռեեստրում և միջազգային տվյալների բազաներում ինդեքսավորված Russian Science Citation Index (RSCI) տվյալների բազայում, Միջազգային DOI հիմնադրամ (IDF),Crossref տվյալների բազայում, գիտական հոդվածները ունեն Թվային օբյեկտների նույնականացման համակարգ (DOI)։

 

Հիմնադիր՝ «Ակրա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

ԲՍԴԾՎ-ն իր բովանդակությամբ խրախուսում և խթանում է բազային և կլինիկական հետազոտությունները՝ ներառյալ բնօրինակ ձեռագրեր, ակնարկներ, քննարկումներ և զեկույցներ ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ոլորտում առողջական վիճակի մասին:

ԲՍԴԾՎ-ը ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ոլորտի փորձագետներին, հետազոտողներին, կլինիկական բժիշկներին հնարավորություն կտա հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, բուժման նոր մեթոդների վերաբերյալ իրենց փորձը կիսել գործընկերների  հետ:

Ողջ տեղեկատվության նպատակը հնարավորինս լայն լսարանի համար օգտակար լինելն է, և ԲՍԴԾՎը յուրաքանչյուրին հասանելի է դարձնում  տպագրված հոդվածները և  իրազեկում է  ստոմատոլոգիական աշխարհի բոլոր վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ: ԲՍԴԾՎում ներկայացված բոլոր հոդվածները ենթակա են խիստ կրկնակի կույր գրախոսության գործընթացի` միջազգային խմբագրական խորհրդի կողմից, որում ընդգրկված  են ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ոլորտի ականավոր հետազոտողների և գրախոսների հեղինակավոր թիմ:

 

Բաց մուտքի քաղաքականություն

Այս ամսագիրը բաց հասանելիության ամսագիր է, որն ապահովում է անհապաղ, ամբողջ աշխարհում, առանց սահմանափակման  մուտք դեպի յուրաքանչյուր տպագրված  հոդվածի ամբողջական բովանդակությանը՝ առանց ընթերցողներից կամ նրանց հաստատություններից գումար գանձելու: Ընթերցողներին տրվում է թույլտվություն՝ կարդալու, տարածելու, պատճենելու, տպելու, ներբեռնելու, որոնելու կամ ԲՍԴԾՎ-ի բոլոր հոդվածների ամբողջական տեքստերին հղում կատարելու համար:

Փորձագետների  գնահատման քաղաքականություն

ԲՍԴԾՎն կիրառում է խիստ ընտրովի գրաքննության գործընթաց: Գրաքննությունը ուղղված է հրապարակման համար նախատեսված հոդվածների որակի հավաստիության և օրիգինալության գնահատմանը: Գրախոսները կարևոր դեր են խաղում ներկայացված հոդվածների ստուգման և խմբագիրներին ու հեղինակներին կառուցողական կարծիքներ տրամադրելու գործում:

 

Խմբագրական քաղաքականություն

Մեր խմբագիրները գնահատում են ներկայացված ձեռագրերը, իսկ դրանցից, որոնք պահանջում են հետագա քննարկում, ուղարկվում են վերանայման: Ձեռագրերն ընդունելու համար պահանջվում են առնվազն երկու գրախոսություն:

Եթե հեղինակները համաձայն չեն գրախոսի տեխնիկական սխալի  հիման վրա ընդունված մերժման որոշման հետ, նրանք կարող են բողոքարկել որոշումը՝ ներկայացնելով պաշտոնական բողոքարկում: Հեղինակները պետք է դիմեն բողոքարկման համար հոդվածը քննարկման ընդունելու որոշման ամսաթվից սկսած 4 շաբաթվա ընթացքում:

Խմբագիրները կքննարկեն բողոքարկումները և կորոշեն համապատասխան հաջորդ քայլերը: Գրախոսությունների և վերանայված ձեռագրերի պատասխանները չեն դիտարկվի բողոքարկումներով, եթե խմբագիրները չպահանջեն:

Բողոքարկում

Հաճախ որոշ հեղինակներ խնդրում են խմբագիրներին վերանայել մերժման որոշումը: Սրանք համարվում են բողոքարկումներ, որոնք, ըստ քաղաքականության, պետք է սովորական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ  երկրորդ պլան անցնեն: Թեև մենք ձգտում ենք բողոքարկման վերաբերյալ որոշում կայացնել 14 օրվա ընթացքում, որոշ դեպքերում դա կարող է տևել մի քանի շաբաթ: Որոշումները չեղյալ են հայտարարվում միայն այն դեպքում, եթե խմբագիրները համոզված են, որ սկզբնական որոշումը սխալմամբ է կայացվել կամ ավելացել են կարևոր նոր տեղեկություններ կամ տվյալներ: Եթե ձեռագիրը նախկինում գրախոսվել է , խմբագիրը կարող է նաև քննարկել բողոքարկումը գրախոսներից մեկի կամ մի քանիսի հետ կամ նույնիսկ խորհուրդ ստանալ լրացուցիչ գրախոսից: Եթե ձեռագիրը չի գրախոսվել, խմբագիրը կարող է ոչ պաշտոնական կարծիքներ հայցել մեկ կամ մի քանի արտաքին փորձագետներից:

 

Հեղինակային իրավունք

Հենց որ ձեռագիրն ընդունվի հրապարակման, համապատասխան հեղինակը հեղինակային իրավունք է ստանում Creative Commons Attribution (CC-BY) արտոնագրի ներքո: Այս արտոնագիրը թույլ է տալիս հոդվածները ազատորեն ներբեռնել ԲՍԴԾՎ կայքից, ինչպես նաև թույլ է տալիս հոդվածներն ու տվյալները կրկին օգտագործել առանց սահմանափակումների, օրիգինալ աշխատանքի  ճիշտ մեջբերման պայմանով:

 

Գրագողության դեմ քաղաքականություն

Գրագողությունը տեղի է ունենում, եթե ինչոր մեկը միտումնավոր կամ գիտակցաբար պատճենում է ուրիշների աշխատանքը կամ ինչոր մեկը պատճենում է բովանդակությունը՝ առանց համապատասխան հղումներ տրամադրելու: Հրատարակության ներկայացված բոլոր ձեռագրերը ստուգվում  են գրագողության համար՝ ներկայացնելուց հետո և նախքան վերանայումը սկսելը:

 

ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ

ԲՍԴԾՎ ամսագիրը կդատի գրագողության ցանկացած դեպք  մասին իր սահմանափակումներով: Եթե գրագողությունը հայտնաբերվում է խմբագրական խորհրդի անդամի, գրախոսի, խմբագրի և այլնի կողմից, հոդվածի գործընթացի ցանկացած փուլում՝ ընդունումից առաջ կամ հետո, խմբագրման ընթացքում կամ էջադրման փուլում, մենք կզգուշացնենք հեղինակին(ներին) և կխնդրենք նրանց վերաշարադրել բովանդակությունը կամ մեջբերել հղումները, որտեղից վերցվել է բովանդակությունը:

Հրատարակության ներկայացված բոլոր ձեռագրերը ստուգվում են գրագողության համար՝ ներկայացնելուց հետո և նախքան վերանայումը սկսելը: Ձեռագրերը կամ փաստաթղթերը, որոնցում հայտնաբերվում է գրագողությունը, մշակվում են՝ ելնելով գրագողության ծավալից:

Մինչև 30% գրագողություն. Ձեռագրին ID-ն չի տրվի, և ձեռագիրը հետ է ուղարկվում հեղինակին՝ բովանդակությունը վերանայելու համար:

>30% Գրագողություն. Ձեռագիրը կմերժվի առանց վերանայման: Հեղինակներին խորհուրդ է տրվում վերանայել ձեռագիրը և նորից ներկայացնել ձեռագիրը: